Informatie voor instelingen, stichtingen en organisaties

Kinderen die niet meer thuis wonen, uit een lastige thuissituatie komen of nog in die situatie zitten,  hebben vaak te weinig zelfvertrouwen.  Meestal laten kinderen die uit een onveilig opvoedingsklimaat komen, ongewenst gedrag zien. Dat komt doordat ze niet goed weten hoe ze anders kunnen of moeten handelen en ze reageren dan uit zelfbescherming.  Kinderen kunnen bijvoorbeeld gaan pesten, worden slachtoffer van pesters, worden heel snel boos of kruipen stil in een hoekje.

Tijdens Rots & Water vinden die kinderen hun krachten en kwaliteiten weer terug en daardoor groeit het zelfvertrouwen. De kinderen zullen weer in zichzelf en de medemens gaan geloven. Tevens wordt de groep door de gezamenlijke, leuke en speelse activiteiten hechter en er ontstaat een veilige sfeer.

Kinderen ontwikkelen zich emotioneel en sociaal vele malen beter als de plek waar ze zich bevinden veilig is. Dit kan zeer wenselijk zijn voor kinderen die bijvoorbeeld in een leefgroep wonen.

Ik bied instellingen, stichtingen en organisaties aan om op locatie de training Rots & Water te geven. Pesten is één van de thema's tijdens de training. De kinderen ervaren dat pesten niet cool is, en pestkoppen eigenlijk zelf onzeker zijn. Slachtoffers van pestgedrag ervaren hoe ze op een slimme manier STERK kunnen zijn en daardoor minder vaak doelwit zijn van pesters en weerbaarder tegen pesters. Kinderen die pesten doen dit meestal uit onzekerheid of vanuit andere achterliggende gedachtes (kinderen kiezen hier niet bewust voor). Deze kinderen ervaren hoe fijn het is om samen te spelen en er ontstaat wederzijds respect waardoor het pesten af zal nemen.

De training Rots & Water is een echte "doe-training", waarbij  de kinderen tussendoor en achteraf  reflecteren over hun ervaringen, gevoelens en gedrag. De kinderen ervaren de training niet alleen als leerzaam maar ook als erg leuk; ze komen dichter bij zichzelf te staan.

Meest recente reacties

03.12 | 20:58

Beste Lamiye,
Bedankt voor je bericht!
Als je even een mail stuurt dan kan ik je wat beter informatie geven.
Groetjes Debby

18.11 | 00:27

Geachte heer/mevrouw,
Ik zou wat meer info willen erover onder andere de dagen tijdstip en de prijs.

Met vriendelijke groet,

Lamiye can

Deel deze pagina